Yoga cơ bản (basic): thử cảm giác đứng trên 2 TayBan đầu, bạn tập cảm nhận nâng được cơ thể bằng tay. Khi cảm nhận được , mình tiến hành hoàn chỉnh posture sau nhé. Ai cũng có thể làm được. Nào thử rời chân khỏi mặt đất nhé

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://kvsulur.org/category/lam-dep/

Leave a Reply