Xây dựng quá nhiều | Từ Hạ Long tới biển Bãi Cháy ở Quảng Ninh năm 2019Đi từ trung tâm Hạ Long tới bãi biển Bãi Cháy mà thấy xây dựng quá nhiều tòa nhà và khách sạn tại Quảng Ninh năm 2019 Đây là lần đầu tiên gia đình…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply