VƯỜN TRỒNG CÂY CHÂN VỊT CHỮA PHỎNG RẠ – THỦY ĐẬULiên hệ mua cây chân vịt 039 403 6459
CỎ CHÂN VỊT TƯƠI _ 200K/1Kg
CỎ CHÂN VỊT KHÔ _200K/3 Lạng

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply