Vifotec-Sân chơi của các nhà doanh nghiệp khoa học công nghệ | Đại Hữu MediaDỊCH VỤ CUNG CẤP: – Chuyên tổ chức sự kiện, tổ chức hội nghị, hội thảo, khai trương,… – Cung cấp MC, nhóm múa, PG, ảo thuật, xiếc,… – Cung cấp Âm…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply