[VIETSUB] Lời thì thầm từ Bắc Cực (北极耳语) – Bạch Vũ🚩 [VIETSUB] Lời thì thầm từ Bắc Cực (北极耳语) – Bạch Vũ
Translator: Evelyn To
Timer: Du
Typesetter+Encoder: Nguyen Li
#baiyu #bạchvũ
Thanks for watching and DO NOT RE-UP!
🚩 Bạch Vũ/白宇/ BaiYu Bạch Đại Thúc Vietnam Fanpage:

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

8 Responses to “[VIETSUB] Lời thì thầm từ Bắc Cực (北极耳语) – Bạch Vũ”
  1. Kim Ngan 30/10/2019
  2. Kimanh Hoang 30/10/2019
  3. Xing Xing 30/10/2019
  4. Bexy Ahmed 30/10/2019
  5. Lệ Nguyễn 30/10/2019
  6. Lavie Lavigne 30/10/2019
  7. Han Phan 30/10/2019
  8. mai nhi 30/10/2019

Leave a Reply