VIỆT HƯƠNG GẶP NGƯỜI NHẶT XÁC THAI NHI Ở NHA TRANGMọi hỗ trợ xin gửi tới:

Ông Tống Phước Phúc
ĐT: 0913.444.016
Địa chỉ: 56/3 Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà
Số TK: 0061000673635
Vietcombank Nha Trang

Ở Mỹ hoặc các nước khác gửi qua Paypal tới: 17142602267 tên Phuong Nguyen.
*Lưu ý: xin đề rõ là “Tiền từ thiện gửi ông Tống Phước Phúc”.

Facebook fanpage nghệ sĩ Việt Hương:

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

27 Responses to “VIỆT HƯƠNG GẶP NGƯỜI NHẶT XÁC THAI NHI Ở NHA TRANG”
 1. Bánh-Mì -Sữa September 29, 2019
 2. Truong Doan September 29, 2019
 3. J i m b o September 29, 2019
 4. dạ thưa ông nội con xin thưa là September 29, 2019
 5. Khang Tran September 29, 2019
 6. Trang Lê September 29, 2019
 7. 阿仔A_ChảY September 29, 2019
 8. quân nguyễn September 29, 2019
 9. huynhthanh nguyen September 29, 2019
 10. Đại Nguyễn September 29, 2019
 11. Thu Nguyen September 29, 2019
 12. Nhan Duc September 29, 2019
 13. Thuy Thanh September 29, 2019
 14. Nguyễn Linh September 29, 2019
 15. nga kieu September 29, 2019
 16. MAXO AUDIO September 29, 2019
 17. Phuc Huynh September 29, 2019
 18. jhvc Pham September 29, 2019
 19. Huy Nguyễn Vlogs September 29, 2019
 20. Khánh minh September 29, 2019
 21. Công Trần September 29, 2019
 22. Hau Nguyen September 29, 2019
 23. Huan Võ September 29, 2019
 24. Nguyễn nguyễn September 29, 2019
 25. Cậu Ba Sài Gòn September 29, 2019
 26. trần vĩ September 29, 2019
 27. Ngoc Nga September 29, 2019

Leave a Reply