Video quý hiếm về nền kinh tế và đời sống Sài Gòn và Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975Phần lớn phim của các đạo diển chống VNCH và cánh tả Mỹ không dám nói đến các thành quả kinh tế, xã hội mà phía Việt Nam Cộng Hòa đã gặt hái…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply