4 thoughts on “Tuồng Hát Bội: Quân Tử Ngộ Anh Hùng ( Nước Tình ) ( 2 )| Tiến Thành”

  1. Huỳnh Hoài Ngọc

    Facebook chị Thuý – Triệu Mỹ Dung đây nhé các bạn! https://www.facebook.com/profile.php?id=100004107817762
    Facebook anh Khải – Vai Hoài Ngọc đây https://www.facebook.com/profile.php?id=100004462710167

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *