[Trường ĐH Khoa học] Sinh viên Khoa Du lịch – Trường ĐH Khoa học biểu diễn dân vũ tại Mai ChâuSinh viên Khoa Du lịch – Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên biểu diễn dân vũ tại Bản Lác – Mai Châu – Hòa Bình.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply