Trích đoạn tân cổ (tô ánh nguyệt) minh vương lệ thủyVới sự tham gia của các
nghệ sĩ nổi tiếng
Tuồng cổ
Tô ánh nguyệt
Minh vương lệ thủy

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply