21 thoughts on “Trị viêm gan B và C rất hay”

  1. Lê Quân Trần

    Neu minh nau uon tuoi thi uon bao lau la duoc moi ngay uon bao nhieu neu dang tri benh viem gang ha anh

  2. Dùng cây diep ha chau gốc đỏ hay xanh vay a, uong vo bị chóng mat mất máu thì làm sao …mong a giai toa thac mac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *