1 thought on “Trần Xuân Trường hát chèo bài. CHÍ LINH THÀNH PHỐ THÂN YÊU”

  1. Huu Nguyễn Linh

    Bao nhiêu năm hôm nay mới được nghe anh hát bài hát chèo,hay sao mà hay thế .Nghe xong muốn về ngay Phả Lại Chí Linh thôi.Chúc anh nhiều sk và sẽ làm nhiều clip hay hơn thế nữa anh nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *