Trailer Trầm hương Khánh Hòa chứa đựng linh khí của trời đất | Cùng đi và khám pháVào hồi 19h30, ngày 30 tháng 4 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, giới thiệu điều kỳ diệu của thực vật Việt Nam. Chương trình nghệ thuật…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply