TP.HCM ngừng cấp phép nghề tư vấn pháp luật. PLHSTP.HCM tạm ngừng giải quyết hồ sơ bổ sung ngành nghề hoạt động đại diện tư vấn pháp luật không theo hình thức hành nghề luật sư .Sở Kế hoạch…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply