Tovashu – Khẳng định thương hiệu Việt Nam – HTV9Sáng lập từ năm 1988, từ một doanh nghiệp tư nhân chuyển hình sang công ty TNHH chuyên sản xuất các sản phẩm bằng chất liệu Inox, sau nhiều năm nỗ lực.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply