25 thoughts on “Thanos đòi bạn trai Tài Trợ đi Châu Đốc giải nghiệp”

  1. Stark Tony channel

    Ironman: Tên tao là: Trần Văn Hidro Heli Liti Beri Bo Carbon Nitơ Oxi Flo Neon Natri Magie Silic Photpho Lưu Huỳnh Clo Argon Kali Canxi Crom Mangan Brom Bari Thủy Ngân Chì Bạc Nhôm Đồng Kẽm Sắt.

  2. Tên Thật Của Ad DepTryy Là Trần Văn Thánh Nghiệp Thánh Quật Thánh Soi Thánh Hài Thánh Ngu Thánh Khôn Thánh Phim Thánh Nốt Thánh Thỏr Thánh Nhền Thánh Nhạt Thánh Mặn Thánh Điên Thánh Chờ Nút Bạc Thánh Dựng

  3. Nải Chuối Bự

    Áo rì ad! Dạo này vào năm học r nên e k xem đc nhiều mà bây h ms xem đc nên ad thông cảm cho ẻm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *