20 thoughts on “Tập tuồng Mạnh Lệ Quân”

  1. Huyền trâm rất duyên nha , tự nhiên và lễ phép vô cùng , vì đây chỉ là đoạn tập nên mọi người đừng khắc khe với chị

  2. Có những giọng ca cúng đình cũng gọi là nghệ sĩ haha nực cười quá.. đi thi mòn chai cái mẹt đéo có cái gì.. Ừ mà được giải mặt chai và giải cố lì

  3. phuong trang nguyen

    Nói thiệt lòng nha.mâm nào cũng có con mập huyền trâm hết.con đó hát hò được gì

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *