Tắm bùn bên đảo hòn tằm nha trangToàn cảnh khu tắm bùn bên đảo Hòn Tằm nha trang . Sẽ đưa vào hoạt động chính thức 12/06/2019
Liên hệ đặt dịch vụ 092000587

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

One Response to “Tắm bùn bên đảo hòn tằm nha trang”
  1. Vân Hải 28/10/2019

Leave a Reply