SÚNG THẬT – ĐẠN THẬTĐây là một buổi bắn đạn thật mà mình từng trải nghiệm, hy vọng mọi người sẽ được vài lần súng giật sưng vai như mình!

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply