RẠCH GIÁ KIÊN GIANG CÓ THÊM KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC MỚIRẠCH GIÁ KIÊN GIANG CÓ THÊM KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC MỚI
Dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc với tổng diện tích 99,84 ha; quy mô dân số dự án đến năm 2020 khoảng 10.000 người; với tổng mức đầu tư 1.344 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư với thời gian triển khai thực hiện dự án là 6 năm; thời gian đầu tư khai thác dự án trong 10 năm.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kvsulur.org/category/bat-dong-san/

11 Responses to “RẠCH GIÁ KIÊN GIANG CÓ THÊM KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC MỚI”
 1. TÂY PHƯƠNG September 27, 2019
 2. Cậu Vàng September 27, 2019
 3. Thầy Bảy Miền Tây September 27, 2019
 4. Thanh an vlog September 27, 2019
 5. Tân Bùi September 27, 2019
 6. Yiin nek September 27, 2019
 7. Lâm Lê Hoàn September 27, 2019
 8. Sói Lang Thang September 27, 2019
 9. Lac Nhan Hai September 27, 2019
 10. Cậu Vàng September 27, 2019
 11. Cậu Vàng September 27, 2019

Leave a Reply