Quý khách dạo quanh Resort Cồn Khương Cần ThơWelcome to “Cồn Khương” Resort in “Cần Thơ” City.
Address: 99A Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ Việt Nam
Phone: 02923939955
Web:www.conkhuongresort.com

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kvsulur.org/category/bat-dong-san/

Leave a Reply