Phan Thiết Mũi Né: "Bãi đá ÔNG ĐỊA" – Bãi tắm tự do dài không thấy bờ | Sinh VlogPhan Thiết Mũi Né: “Bãi đá ÔNG ĐỊA” – Bãi tắm tự do dài không thấy bờ | Sinh Vlog Bãi đá Ông Địa là một bãi biển đẹp, trong xanh với những mỏm đá,…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply