PGHH 2019 -PHAN CHÍ TÂM chú giải 4 câu -"THÂN HÀNH DẠO BA GIỀNG NĂM MỐI"BTS XÃ VĨNH TRƯỜNG, HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG
“Thân làm đạo ba giềng năm mối
Dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn
Bại rồi thành lại nên tuồng
Vạn dân hưởng được nước nguồn ma ha”

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

One Response to “PGHH 2019 -PHAN CHÍ TÂM chú giải 4 câu -"THÂN HÀNH DẠO BA GIỀNG NĂM MỐI"”
  1. Thaongay Trinh 29/10/2019

Leave a Reply