Site Overlay

Recent Posts

Hát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương | Điệu: Đường trường bắn thước | Xakura & Ngọc Thảo

Hát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương Soạn lời: TRÀ GIANG Theo điệu: Đường trường bắn thước Trình bày: Xakura & Ngọc Thảo ⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎Continue ReadingHát chèo Thái Bình quê lúa yêu thương | Điệu: Đường trường bắn thước | Xakura & Ngọc Thảo