11 thoughts on “Ns Vũ Linh học tuồng giữa khuya….Tình Cậu”

  1. thủy Nguyễn

    Chú oi chú bớt uống bia và hut thuốc để giữ sức khỏe và hát mãi cho chúng cháu nghe đi chú. 102 tuồng của chú và cô linh cháu xem gần hết luôn rồi chú oi.

  2. thao huong nguyen

    Yeu yeu yeu mai mai ba linh than tuong cua con yeu sau đam qua song linh cua con la yeu mai mai la so 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *