Như những cánh chim (Chèo) (Trần Kim Lan trình bày)Như những cánh chim
Lời: Trần Kim Lan
Trình bày: Trần Kim Lan

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

One Response to “Như những cánh chim (Chèo) (Trần Kim Lan trình bày)”
  1. Trần Kim Lan October 10, 2019

Leave a Reply