NHỚ ƠN NGƯỜI – HÁT CHÈOLàn điệu: Đào liễu
Soạn lời: Mai Văn Lạng
Thể hiện: Trần Thị Lan
CLB Chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply