NHỚ CÔNG ƠN THẦY – HÁT CHÈOLàn điệu: Đào Liễu
Soạn lời: Văn Xoa
Thể hiện: Thu trang
CLB Chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply