Nhà Văn hóa nổi bật giữa khu du lịch cộng đồng Bản Ngàm, Sơn Điện, Quan Sơn, Thanh HóaNhà Văn hóa Bản Ngàm nổi bật với không gian rộng, kiến trúc đẹp, hài hòa cùng với rất nhiều hoạt động bổ ích của khu du lịch cộng đồng Bản…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply