NGUYỄN VĂN THIỆU Đã Sập Bẫy Của Gái Làng Chơi Mang Vỏ Bọc Điệp Viên CIA Thế Nào?NGUYỄN VĂN THIỆU Đã Sập Bẫy Của Gái Làng Chơi Mang Vỏ Bọc Điệp Viên CIA Thế Nào?
—————
Dưới thời Nguyễn Văn Thiệu, trong xã hội “bạn nhà binh, tình nhà thổ” hòn ngọc Viễn Đông – Sài Gòn trở thành một cái kho khổng lồ tập kết hàng viện trợ Mỹ và các nước tư bản đồng minh, kể cả khí tài, vũ khí quân sự để nuôi sống và cung cấp cho chế độ tay.

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://kvsulur.org/category/lam-dep/

3 Responses to “NGUYỄN VĂN THIỆU Đã Sập Bẫy Của Gái Làng Chơi Mang Vỏ Bọc Điệp Viên CIA Thế Nào?”
  1. Chieu Nguyen 10/11/2019
  2. Van Pham 10/11/2019
  3. ken t 10/11/2019

Leave a Reply