Ngọc Thuỷ Bàn:Chốn Bồng Lai Tiên Cảnh,Shangrila,Trung Quốc:Jade Water Village,Shangrila,China

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply