Nghề Võ 41 Của Bác ( Trường Uẩn )CÂU CHUYỆN NGHỀ VÕ 41. Bài Quyền – Nghệ thuật sắp đặt. Các thầy võ xưa ví bài quyền ( đường thảo ) giống như một bài thơ Đường…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply