NAM HẢI ĐƯỜNG [ 2018 ] – Lễ KQĐN Đoàn Võ Thuật Lân Sư Rồng Nam Hải Đường Lần Thứ 2 ( part 1 )Đoàn Võ Thuật Lân Sư Rồng Nam Hải Đường
Chiêu Sinh Học Viên :
+ Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 từ 7g30 đến 9g30
+ Tại Trường Trung Học Phổ Thông Trần Hữu Trang
Lễ Giỗ Tổ Khai Quang Đoàn Võ Thuật Lân Sư Rồng Nam Hải Đường

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply