N.V.T – MẠNH LỆ QUÂN – THANH T TÂM – THANH TUYỀN – THẾ PHONGTiết mục Cải lương HỒ QUẢNG trong ngày Lễ Cha 15/6/2019
Tại Nhà Hàng KIM NGUYÊN, HOUSTON, TX 77099
Quay phim do Hùng Nguyễn thực hiện.
Liên lạc quay phim số: 713-885-6973

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

2 Responses to “N.V.T – MẠNH LỆ QUÂN – THANH T TÂM – THANH TUYỀN – THẾ PHONG”
  1. Holly Nguyen October 10, 2019
  2. Tien Duong October 10, 2019

Leave a Reply