MÙA XUÂN NHỚ BÁC – HÁT CHÈOLàn điệu: Đường trường thu không
Soạn lời: Mai Văn Lạng
Thể hiện: Thanh Xuyên
CLB chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply