Một buổi thực hành của sinh viên ngành Quản trị khách sạn – FPT PolytechnicChương trình học ngành Quản trị nhà hàng của Cao đẳng FPT Polytechnic: 70% thực hành – 30% lý thuyết Thông tin tuyển sinh 2019: …

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply