[Mi band 4] Sữa lỗi nâng cổ tay sáng màn hình trên mi band 4Sữa lỗi nâng cổ tay sáng màn hình trên mi band 4 tăng độ nhạy cho cảm biến khi xoay cổ tay, fix lỗi không sáng màn hình khi nâng cổ tay.
Link download app notify and fitness for mi band:

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply