Lo nấu nhôm 500kg chế tạo lắp đặt tại công ty nhân khánh va cty anh quỳnh. Cổng đẹp SGLò điện trở nấu nhôm chạy bằng điện tử khởi động mềm bộ SCR tăng tuổi thọ điện trở và nồi nấu .dc chế tạo từ công ty TNHH MTV lò nung hùng dũng. Đt 093 8990820 .

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply