Lion dance, fire-breathing lion | Múa lân, sư tử phun lửa | Lion dance festival in VietnamLion dance, fire-breathing lion
Múa lân, sư tử phun lửa
Lion dance festival in Vietnam

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

3 Responses to “Lion dance, fire-breathing lion | Múa lân, sư tử phun lửa | Lion dance festival in Vietnam”
  1. Hải Taka September 19, 2019
  2. chien chien September 19, 2019
  3. Funny Pets TV September 19, 2019

Leave a Reply