Lễ lập tỉnh (công đoạn múa chèo) tập 2Đúng ra là phải cả thầy và trò cùng múa nhưng gặp chút sự cố nên thầy phải múa một mình buồn quá

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply