Khoảng cách tối thiểu từ màn hình thiết bị điện tử tới mắt bao nhiêu là hợp lý?Sử dụng các thiết bị điện tử là nhu cầu thiết yếu trong thời đại công nghệ. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều các thiết bị này có thể khiến…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kvsulur.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply