16 thoughts on “Khoái Ăn Sang Để Đi Tập Tuồng Cho Lẹ – Bùi Trung Đẳng”

  1. Hiệp Trương Thanh

    Khoai mì làm tí mở hành bỏ chút muối, đường, bột ngọt vào chấm ngon lắm Đẳng!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *