KHÁNH HẢI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI – HÁT CHÈOLàn điệu: Lới lơ
Soạn lời: Phạm Đình Trọng
Thể hiện: Kim Thoa
CLB Chèo Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

Leave a Reply