KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN OZO, PHONG NHA KẺ BÀNGWorld Heritage Site in Viet Nam, Công viên Ozo nằm trong quần thể VQG Phong Nha-Kẻ Bàng là khu công viên đầu tiên khai thác hệ thống trò chơi trên cây và dưới nước độc đáo, có hệ thống trò chơi trên cây dài nhất Việt Nam và cũng là một trong những công viên nằm trong rừng nguyên sinh đầu tiên ở Việt Nam.

#disanthegioi #phongnha #khamphathiennhien

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

17 Responses to “KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN OZO, PHONG NHA KẺ BÀNG”
 1. Gay Music September 30, 2019
 2. GEL STUDIOS September 30, 2019
 3. Yondu Odis September 30, 2019
 4. GEL STUDIOS September 30, 2019
 5. Jose Medina September 30, 2019
 6. Jesse Anderson September 30, 2019
 7. Renato Coelho September 30, 2019
 8. SwiftChat App September 30, 2019
 9. Renato Coelho September 30, 2019
 10. Alice Legg September 30, 2019
 11. Yondu Odis September 30, 2019
 12. pao pao September 30, 2019
 13. Expo_Bro September 30, 2019
 14. pao pao September 30, 2019
 15. Phong Nha Kẻ Bàng September 30, 2019
 16. Quảng Bình Triển lãm September 30, 2019
 17. World Heritage Phong Nha Ke Bang September 30, 2019

Leave a Reply