Karaoke Hát Chèo Thiếu Giọng Nam _ Gửi Người Chiến Sỹ Biên Phòng _ SL ; Minh TuệKaraoke hát chèo thiếu giọng nam ; Gửi người chiến sỹ biên phòng .
Soạn lời ; Minh Tuệ .
Theo điệu ; Quân tử vu dịch .
Giọng nữ chờ ; Nguyễn Tuyết .
Karaoke ; Hải Lê Văn .
Chúc mọi người ca hát vui vẻ !

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

4 thoughts on “Karaoke Hát Chèo Thiếu Giọng Nam _ Gửi Người Chiến Sỹ Biên Phòng _ SL ; Minh Tuệ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *