Karaoke [Hát chèo] Hương sen dâng Bác | Điệu: Luyện năm cungKaraoke Hát chèo Hương sen dâng Bác
Soạn lời: MAI VĂN LẠNG
Theo điệu: Luyện năm cung
KaraOke: Xakura

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Bấm vào link để đăng ký kênh:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Facebook:

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kvsulur.org/category/giai-tri/

4 Responses to “Karaoke [Hát chèo] Hương sen dâng Bác | Điệu: Luyện năm cung”
  1. ಌღಌ Xakura ಌღಌ KaraOke Hát chèo Online September 28, 2019
  2. Gai nha Ngheo September 28, 2019
  3. Vui Nguyen September 28, 2019
  4. Ha Duong September 28, 2019

Leave a Reply