Hơn 40% trẻ tiểu học ở thành thị thừa cân béo phì | VTC14VTC14 | HƠN 40% TRẺ TIỂU HỌC Ở THÀNH THỊ THỪA CÂN BÉO PHÌ Có tới hơn 40% học sinh tiểu học ở thành thị thừa cân béo phì, trong khi ở nông thôn, …

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://kvsulur.org/category/suc-khoe/

Leave a Reply