Hoang Giang Agarwood Ltd. Introduction 2019 version – Giới thiệu công ty Trầm Hương Hoàng GiangHoang Giang Agarwood Ltd. is a company with a closed activity field in manufacturing and trading of agarwood: from planting Aquilaria Crassna, transplanting agarwood on Aquilaria trees to manufacturing Agarwood products.

HoangGiang Special essential oil is made from Vietnam high-quality agarwood. Through many days of distillation from rough wood, we can get only a small amount of pure oil. Therefore, this dark brown oil can be guaranteed to be high-quality, safe and aromatic.

Công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang là công ty có lĩnh vực hoạt động khép kín trong sản xuất và kinh doanh Trầm hương: từ cung cấp giống cây Dó, trồng trọt, cấy tạo Trầm trên cây Dó đến sản xuất các sản phẩm từ Trầm hương.

Contact us via
Hotline +84 973 770 639 (available on whatsapp & viber)
Email: info@hgagarwood.com
Website: or
Fanpage:
Linkedin:

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kvsulur.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply