Hành trình về quê/tập 3 – Khám phá Hội An Đà Nẵng (ngày thứ nhất)Đây là video trong chuỗi hành trình “Go to the South” của Nam. Cuộc hành trình của tui bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại Sài Gòn trên 1730km của tuyến…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply