Hà Tĩnh lên đô thị loại II có gìNgày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 175/QĐ-TTg, công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Từ khi được…

source: https://kvsulur.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kvsulur.org/category/du-lich/

Leave a Reply